Razvoj orodij

Eden od namenov projekta je tudi razvoj pripovedovalskih orodij za delo z otroki, ki bodo namenjena rabi tako v šolskem in vrtčevskem kontekstu kot v okviru prostočasnih dejavnosti. V letih 2020 in 2021 ga je v sklopu javnega razpisa Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij podprl Center za kreativnost.

S finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za kulturo RS bomo tako v letu 2021 razvili štiri vsebinsko, strokovno, pedagoško in oblikovno dovršena pripovedovalska orodja. Strukturno se bodo opirala na temeljno strukturo pravljice ter zakonitosti narativnih postopkov, vsebinsko pa izhajala iz slovenske (promocija slovenske kulturne dediščine) in evropske pravljične motivike. V celoto jih bo povezovala opisana metodologija z dodatnimi pedagoškimi gradivi, ki je namenjena strokovnim delavcem v šolstvu kot podpora in spodbuda za sistematično vključevanje dejavnosti v redni vzgojni in učni proces v vrtcih in šolah.

Projekt nastaja v tesnem dialogu z raziskovalci s področja psihologije otroka in pedagogike ter strokovnimi delavci v šolstvu in poleg razvoja ter izdelave orodij predvideva tudi izvedbo več poglobljenih teoretičnih in praktičnih izobraževanj za strokovne delavce v šolstvu.