Pedagoški CREDO

Vloga pedagoga v pripovedovalski igri

Pripovedovalec nikoli ne pripoveduje samo zase, brez naklonjenega poslušalca se zgodba pravzaprav ne more zgoditi. Kadar otrok sproti verbalno ustvarja, še toliko bolj potrebuje pozornega in naklonjenega poslušalca.

Najpomembnejša naloga pedagoga v pripovedovalski igri je tako zainteresirano poslušanje. S svojo pozornostjo, spontano obrazno mimiko, gestami, smehom (kot odzivom na humorne elemente zgodbe) pedagog otroka spodbuja in podpira pri verbalnem ustvarjanju. Kadar se mu zgodba zatakne, spodbudi njeno nadaljevanje z odprtim vprašanjem (npr. In kaj se je zgodilo potem? In potem? Kaj pa je rekel? Kako pa se je zgodba končala?). Z odprtimi vprašanji, ki ne sugerirajo ali določajo vsebine zgodbe, pač pa kažejo na njene manj jasne dele, otroku pomaga bolje razumeti in raziskati svet, ki ga je ustvaril, s tem pa počasi krepi tudi njegov občutek za narativno strukturo.

PEDAGOŠKI CREDO Pravljičnega studia

  1. Za uspešno pripovedovanje sta potrebni sproščenost in zbranost. Prostoru in pripravi na pripovedovalske aktivnosti zato namenimo toliko časa in truda, kot je potrebno, da se v skupini vzpostavi primerno vzdušje.
  2. Igra je otrokovo delo! Jemati jo moramo z resnostjo in spoštovanjem.
  3. Pravljični studio je namenjen skupinskemu raziskovanju, kaj zmoreta domišljija in jezik. Njegov namen ni učenje pravil javnega nastopanja.
  4. Bolj kot na jezikovno in slovnično pravilnost smo pozorni na otrokovo osmišljeno pripovedovanje zgodbe.
  5. Medsebojno spoštovanje se odslikava v vseh dejavnostih Pravljičnega studia.
  6. Otroka nikoli ne silimo k pripovedovanju.
  7. Otrokove zgodbe nikoli ne vrednotimo ali kritiziramo.
  8. Pripovedovanje najbolje uspeva v zbrani tišini. Ta pa ne more biti zaukazana. Raziskovanje moči tišine in razvijanje skupnega pozornega poslušanja sta pomemben del uspešne pripovedovalske igre.
  9. Kot pripovedovalci otroci naravno težijo k zabavnemu in smešnemu. Podprimo jih v tem.
  10. Jasna navodila za pripovedovalske aktivnosti so nujna, a so tu tudi zato, da jih ustvarjalno kršimo.