Za mentorje

Dejavnosti, ki jih izvedejo pedagoginje Pravljičnega studia, lahko v razredu ali vrtčevski skupini odprejo prostor pripovedovanja in otroke navdušijo za besedno ustvarjanje in igranje s pravljicami. A daljnoročne učinke ima tovrstno delo z otroki le, kadar ga izvajamo kontinuirano daljši čas, morda skozi celo šolsko leto. To pa zmore le učiteljica ali učitelj, ki prepozna v pripovedovanju uporabno metodo in jo na vsakodnevni ravni vključuje v redni učni ali vzgojni proces. V projektu zato veliko pozornost namenjamo razvoju pedagoške metodologije, ki temelji na uporabi pripovedovalskih orodij, ter izobraževanj, ki naslavljajo konkretno izražene potrebe strokovnih delavcev v šolstvu.

Strokovno izobraževanje za učiteljske kolektive

Praktično izobraževanje obsega osnove pripovedovanja pravljic in raziskovanje načinov, kako ga čim bolj učinkovito vključevati v učni in vzgojni proces. Strokovne delavce opremi s praktičnimi veščinami za pripovedovalsko delo z otroki ter naborom strokovne literature, viri pravljic in drugimi vsebinami, ki so jim lahko pri njem v pomoč. Izobraževanje izvaja pripovedovalka, pedagoginja in vodja Pravljičnega studia Špela Frlic.

Trajanje: 5 šolskih ur
Cena: 500 EUR


(v primeru izvajanja dejavnosti zunaj Ljubljane dodatno zaračunamo potne stroške)

Pripovedovanje v pedagoškem procesu

Celodnevno izobraževanje je zasnovano kot cikelj teoretičnih predavanj, predstavitev dobrih praks s področja vključevanja pripovedovanja v pedagoški proces ter praktičnih delavnic. Izvedemo ga predvidoma vsaki dve leti, pri izvedbi pa se povezujemo z različnimi partnerji.

Zadnji dogodek smo izvedli marca 2021 v sodelovanju s festivalom Bobri, Kulturnim bazarjem in Cankarjevim domom.

Kot predavatelji in mentorji delavnic so nastopili:
dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Robi Kroflič, Špela Frlic, Jane Whinnett (projekt Players and Storytellers, Edinburg), Alenka Marinič, Maša Jazbec in Nuša Jurjevič.