NOVICE in SODELOVANJA

PRIPOVEDOVANJE V PEDAGOŠKEM PROCESU

Strokovne delavke in delavce v šolstvu, šolske ter splošne knjižničarke in knjižničarje, študentke in študente pedagogike ter druge zainteresirane vabimo na četrto strokovno izobraževanje Pravljičnega studia, ki bo potekalo 2. oktobra 2024 med 9.00 in 17.00 v Klubu Cankarjevega doma.

Strokovno izobraževanje prinaša predavanja, predstavitve dobrih praks in delavnice na temo razvoja narativne in poglobljene kritične misli ter pomena premišljenega vzpostavljanja prostora za skoncentrirano in posledično izpolnjujočo poslušalsko in bralsko izkušnjo. Delavnice so zasnovane kot praktični prikaz veščin in vsebin, ki so se izkazale kot uporabne in hitro prenosljive v pedagoško prakso.

Vsebina izobraževanja

PREDAVANJA

Misel, ideja, zgodba / Špela Frlic

Špela Frlic je mag. folkloristike, pripovedovalka in pedagoginja ter idejna in vsebinska vodja Pravljičnega studia z več kot petnajstletnimi izkušnjami s področja pripovedovanja in pedagoškega dela z otroki. Spregovorila bo o teoretičnih izhodiščih projekta, ustvarjalnih navdihih za projektne aktivnosti in njihovih strategijah, ki jih črpa z drugih področij umetnosti, ter o pedagoškem credu Pravljičnega studia.

Umetnost postavljanja vprašanj / Janez Ciperle

Janez Ciperle je profesor filozofije in nemščine na Gimnaziji Škofja Loka. Svoje filozofske pedagoške izkušnje je nabiral v družbi s predšolskimi, predvsem pa osnovnošolskimi sogovornicami in sogovorniki, ko je vrsto let izvajal filozofske delavnice in preizkušal metodologijo spodbujanja razmišljanja s pomočjo dobrih vprašanj. V predavanju bo predstavil svoj pedagoški razmislek in izkušnje iz prakse.

Pogosto pozabljeni vidiki branja (in poslušanja) / dr. Ana Vogrinčič Čepič

Izkušnja branja (pa tudi pripovedovanja in poslušanja ter ne nazadnje poučevanja) je zelo telesna in emocionalna, vpisana v čas in prostor ter v zvočno, vizualno in fizično materialnost. Okolica pomembno vpliva na naše doživljanje vsebine. Dr. Ana Vogrinčič Čepič, izredna profesorica sociologije kulture na Oddelku za sociologijo in Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL, bo v svojem predavanju spregovorila o fizičnih vidikih branja (in pripovedovanja), pri tem pa malo zavila tudi v zgodovino.

PREDSTAVITVE DOBRIH PRAKS

Vzpostavljanje primernega konteksta (fizična, zvočna in svetlobna ureditev) igra ključno vlogo pri uspešnem izvajanju pripovedovalskih dejavnosti. Izbrani predavatelji bodo predstavili svoje izkušnje učinkovitega urejanja šolskega prostora in vzpostavljanja pripovedovalskega rituala v razredu.

DELAVNICE

Udeleženci bodo izbirali med štiri delavnicami:

Kako voditi pogovor?, filozofska delavnica

Delavnica je praktični prikaz vodenja skupinske razprave na izbrano družbeno temo. Udeleženci bodo razpravljali, morda prišli do novih uvidov in na koncu reflektirali izkušnjo. Delavnico vodi profesor filozofije Janez Ciperle.

Podoba kot zgodba, delavnica vizualnega pripovedovanja

Udeleženci bodo ob svetlobni mizi in prosojnicah Pravljičnega studia raziskovali osnovna načela vizualnega pripovedovanja in razpravljali o načinih vodenja tovrstnih procesov v vrtčevski in šolski skupini. Delavnico vodi pedagoginja in ilustratorka Nuša Jurjevič.

Ustvarjalni potencial čudežnih pravljic, pripovedovalska delavnica

Čudežne pravljice so del kurikuluma v osnovni šoli, njihovi motivi in podobe pa so tudi odlično izhodišče za ustvarjanje novih zgodb. Udeleženci bodo ob pravljičnem zemljevidu in pripovedovalskih kockah spoznavali možne načine ustvarjalnega raziskovanja pravljic v razredu. Delavnico vodi performerka in pedagoginja Maša Jazbec.

Sodelovalne pravljice, delavnica skupinskega pripovedovanja

Zgodbe, ki predvidevajo aktivno gibalno in verbalno vključevanje poslušalcev, imajo otroci praviloma zelo radi. V pedagoškem smislu so zagotovo eden od skritih adutov, s katerim uvedemo ali popestrimo vzgojni in učni proces ter otroke spodbudimo k samostojnemu pripovedovanju. Na delavnici bomo preizkusili izbor ljudskih sodelovalnih pravljic ter raziskali še druge načine skupinskega pripovedovanja z otroki. Delavnico vodi pripovedovalka Špela Frlic.

Cena izobraževanja: 25 eur / 15 eur (študenti) Udeleženci ob zaključku prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 13. 9. 2024 preko obrazca.

Informacije: pravljicni.studio@divjamisel.org.

Izobraževanje poteka v okviru programa, ki ga delno sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in Oddelek za kulturo MOL.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.